השירותים המשפטיים

  • ליווי משפטי לחברות קבלניות, יזמים ולקוחות פרטיים במגוון רחב של פעילות בתחום המקרקעין, מיסוי מקרקעין ובתחומים משיקים.

  • ייעוץ בתחום המעמד האישי – צוואות, עיזבונות, הסכמי זוגיות, צווי הורות וכיו"ב.

  • עריכת יפויי כח מתמשך.

  • ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות פרטיים ולתאגידים בתחומי המשפטי האזרחי הכללי.

  • שירותים נוטריוניים בעברית ובאנגלית.

דנה וניצן בחלון.png